Profil spoločnosti

Zaoberáme sa organizovaním nákupu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárov. AGRO 21 je najväčšia spoločnosť vo svojom odbore v Českej republike. Ostatné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s pôdou, realizujú obchody tak, že pôdu najprv lacno nakúpia a potom draho predajú.

Naša spoločnosť organizuje nákupy pozemkov priamo pre poľnohospodárov, znamená to teda, že v kúpnej zmluve sú uvedení priamo oni, nie naša spoločnosť.

Filozofiou našej spoločnosti je pracovať s tými záujemcami o pôdu, ktorí ponúkajú najvyššiu cenu v danom regióne.

V súčasnosti náš obchodný tím pokrýva až na drobné prázdne miesta celú Českú republiku. Realizujeme zhruba 100 obchodov mesačne.

Ak máte záujem kúpiť pôdu prosím pokračujte tu. Ak Vám prišla ponuka od niektorého z našich obchodných zástupcov, pokračujte prosím tu.