Základné informácie pre vlastníkov pôdy

Ak Vám prišiel ponukový list od niektorého z našich obchodných zástupcov, je o Vaše poľnohospodárske pozemky záujem zo strany niektorého z našich klientov. Nižšie nájdete informácie ohľadne ďalšieho možného postupu.

Sme spoľahlivá spoločnosť

V dnešnej dobe, keď majiteľom pozemkov chodí veľa listov s rôznymi ponukami, je zložité preukázať, že naša spoločnosť ponúka spoľahlivé služby, najvyššie ceny a obchod bez rizika. Majiteľov pôdy kontaktujú rôzni záujemcovia o pôdu, ale väčšinou sa jedná o obchodníkov s pôdou, ktorí sa snažia lacno kúpiť a obratom so ziskom predať. Naša spoločnosť sa riadi pravidlom, "pracovať pre poľnohospodárov, ktorí sú v určitom regióne ochotní ponúknuť najvyššie ceny". Nižšie poskytujeme pár informácií, ktoré by Vám mohli pomôcť spoznať, že s nami na predaji neprerobíte.

Cena

V prvom rade odporúčame porovnať cenové ponuky ostatných záujemcov a tú našu. S najväčšou pravdepodobnosťou bude ponuka v našom liste vyššia, než tie od anonymných záujemcov. Ponúkame také ceny, s ktorými už nie je možné ďalej špekulovať. Ak máte vyššiu ponuku, môžeme po konzultácii s naším klientom prípadne ponúknuť vyššiu cenu, alebo naopak priznať, že vyššie už náš klient ísť nemôže.

Nie sme anonymní

Väčšina "špekulantských" listov je podpísaná fyzickými osobami, ktoré sa vydávajú za začínajúcich farmárov či chovateľov koní a pod. My na rovinu uvádzame, že záujemca je z radov našich klientov a už pri prvom kontakte s naším obchodným zástupcom sa môžete opýtať, ktorý z klientov by Vaše pole kupoval.

Prečo teda nemôžeme uviesť meno klienta priamo v ponukovom liste? Poľnohospodári sa dlho snažili "držať ceny", samozrejme nízko. Farmár, ktorý začne ponúkať vysoké ceny, sa bohužiaľ stane terčom útokov okolitých farmárov. Toto platí tak v prípade kúpnej ceny, ako aj nájomného.

Prečo AGRO a nie realitná kancelária

Nie sme realitná kancelária v tom zmysle, že máme mandát od kupujúcich a v kúpnej zmluve sú vždy uvedení ako nadobúdatelia. Sme teda skôr organizátori než sprostredkovatelia. Máme už cez 4.000 zrealizovaných obchodov a kontakty na poľnohospodárov po celej Českej republike.

Postup obchodu s AGRO 21

Všeobecne obchod prebieha podľa nasledujúcich bodov:

1. Fáza

Dohoda kúpnej zmluvy, jej návrh Vám zašleme e-mailom či klasickou poštou, vrátane spôsobu platby:

a) vkladom v hotovosti na Váš účet - len do 10.000 €, preferujeme len u malých súm,

b) prevodom kúpnej ceny na Váš účet pri podpise zmluvy, preferujeme pri sumách do 30.000 €,

c) notárska, advokátska alebo banková úschova na naše náklady, preferujeme pri vyšších sumách alebo ak si to klient výslovne praje.

2. Fáza

V závislosti od formy úhrady kúpnej ceny:

a) stretnutie na Vami zvolenom mieste, následne presun k notárovi alebo na matriku mestského alebo obecného úradu za účelom úradného overenia podpisu, úhrada kúpnej ceny prevodom z účtu,

b) úradné overenie podpisu u notára alebo na matrike mestského alebo obecného úradu, následný vklad kúpnej ceny na Váš účet v banke,

c) stretnutie u notára, advokáta alebo v banke.

3. Fáza:

Zástupca AGRO 21 zanesie kúpnu zmluvu na katastrálny odbor Okresného úradu a zaplatí správny poplatok v mene kupujúceho.

4. Fáza:

Vyhotovenie daňového priznania, toto môže byť predvyplnené pred podpisom zmluvy.

Toto je len všeobecný postup, každý predávajúci má iné požiadavky, niekto s nami komunikuje iba po telefóne až do podpisu zmluvy, iní predávajúci si naopak želajú osobné stretnutia a konzultácie podmienok obchodu. Radi sa prispôsobíme, stačí nám dať vedieť, aký postup preferujete vy.