Historie

Vážený návštevník tejto internetovej stránky, možno Vás zaujíma, kto a prečo za touto spoločnosťou stojí a „o čo ide“. Všetko a ešte niečo navyše sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

 • 2019

  Rozširovanie osvedčených aktivít do zahraničia, založenie slovenskej spoločnosti s rovnakým názvom AGRO 21 s.r.o.

 • 2017

  V ČR obchod č. 4000

 • 2017

  Naplno rozvinuté pobočky Vrchlabí a Přerov s niekoľkými zamestnancami.

 • 2016

  V ČR obchod č. 2000

 • 2016

  Rast počtu obchodných zástupcov a postavenie základov dvoch veľkých pobočiek.

 • 2015

  V ČR obchod č. 1000

 • 2015

  Opätovné rozširovanie tímu o 4 členov.

 • 2014

  Príchod obchodných zástupcov a expanzia na východ a stred republiky.

 • 2013

  Spoločnosť AGRO 21 prijíma prvých 4 obchodných zástupcov.

 • 2013

  Založenie spoločnosti AGRO 21

 • 2011

  Spoločnosť Agroservis Rokycany sa rozrastá o prvého obchodného zástupcu.

 • 2007

  Ing. Jiří Jaklín začína spolupracovať s domažlickými poľnohospodármi ohľadom nákupu pôdy.

V roku 2007 som sa začal zaujímať o predaj historického dedičstva našej rodiny u Horažďovic (Těchonice a Strážovice u Pačejov). Za lesné pozemky sme dostali ponuku 1 Kč / m2 a za pole žiadnu, pričom na poli niekto hospodáril, ale 20 rokov nič neplatil a platiť nájomné odmietal. Časom sa nám podarilo pozemky odpredať, na vtedajšiu dobu za vysokých 7 korún za jeden meter štvorcový. Dnes by to bola priekupnícka cena, vtedy sme boli radi.

Aj kvôli tomu, že sme najskôr za naše pozemky nedostali žiadnu ponuku, ale po značnom úsilí sme ich predali za peknú cenu, som sa o túto problematiku začal viac zaujímať. Časom som narazil na prvého poľnohospodára, ktorý mal záujem o nákup pôdy, ten ma doviedol k ďalšiemu atď., až som v rámci Plzenského kraja získal veľkú klientelu z radov stredne veľkých farmárov, družstiev i zahraničných poľnohospodárov. O tento región sa stará spoločnosť Agroservis Rokycany.

Na konci roka 2012 sa uskutočnil náš najväčší obchod, a to predaj cca 500 hektárov pôdy a priľahlých nehnuteľností na Pelhřimovsku. Tento obchod bol podnetom na vybudovanie celorepublikovej siete, pretože existujú stovky farmárov, ktorí majú záujem kúpiť pôdu a sú pripravení za to adekvátne zaplatiť.

Keďže môj systém priameho predaja poľnohospodárom dával zmysel, založil som s obchodným partnerom na začiatku roku 2013 spoločnosť AGRO 21 s.r.o., ktorá funguje v celej Českej republike.

V roku 2014 sme expandovali na východnú polovicu Stredočeského kraja, na Vysočinu, Moravu a Sliezsko a na jeseň roku 2014 sme realizovali obchod s poradovým číslom 500!

V auguste 2015 sme realizovali obchod s poradovým číslom 1000!

V roku 2015 sme dokončili budovanie nášho tímu o 4 nových kolegov.

Dnes teda pokrývame celú Českú republiku a naďalej hľadáme poľnohospodárov, ktorí sú ochotní platiť majiteľom dobrú cenu. Náš overený systém predaja chceme uplatniť aj na Slovensku.

Ing. Jiří Jaklín