Často kladené otázky pre vlastníkov pôdy

Stretávame sa s rôznymi otázkami, ale tieto sú smerované na nás najčastejšie.

Dostal(a) som list. Odkiaľ ste získali moju adresu a informáciu o tom, ktoré pozemky vlastním?

Všetky údaje, ktoré používame, sú získané z verejne dostupných zdrojov z katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.

Kto nakupuje pozemky?

Pozemky kupujú priamo naši klienti. Zo zhruba 200 klientov sú 180 českí poľnohospodári, ďalej sú zastúpení súkromní investori a investičné fondy. Všetci sú to záujemcovia, ktorí chcú na pôde hospodáriť alebo ju aspoň dlhodobo držať vo svojom portfóliu. Sú to teda koncoví majitelia, ktorí za pozemky môžu ponúknuť najvyššiu cenu.

Akú ponúkate cenu výkupu?

Naša spoločnosť cenu neurčuje, určujú ju naši klienti, ktorí pôdu nakupujú. Snažíme sa spolupracovať s najsilnejšími partnermi v oblasti nákupu pôdy. V drvivej väčšine sú to miestni farmári, ale nájdu sa oblasti, kde sa ešte poľnohospodárske družstvo neprebralo z minulých dôb a svojim nájomcom ponúka ceny hlboko pod trhovými cenami. V týchto oblastiach využívame spoluprácu s investičnými fondmi, aby sme majiteľom pôdy ponúkli alternatívu k predaju za nízku cenu.

Dostal(a) som ponuku a v spomínanej oblasti vlastním iba stavebné pozemky, jedná sa o podvod?

Nejedná. V katastri nehnuteľností sa nedá rozoznať, či sa jedná o stavebnú parcelu alebo nie. Stavebné pozemky sú bežne vedené ako orná pôda alebo trvalý trávny porast, výnimočne vôbec nie sú digitalizované. Preto sa môže stať, že dostanete ponuku, aj keď v danom regióne vlastníte väčšie výmery stavebných pozemkov. Paradoxne je dnes oveľa väčší dopyt po pôde než po stavebných parcelách.

O aké pozemky máte konkrétne záujem?

Naši klienti majú záujem iba o poľnohospodársky využiteľné pozemky. Vedľajšie pozemky (medze, lesy, vodné korytá, nálety atď.) kupujú v prípade želania predávajúcich tiež. Stavebné pozemky nie sú predmetom našich ponúk. V prípade nejasností sa prosím obráťte na nášho obchodného zástupcu, nadiktuje Vám presné čísla parciel, o ktoré by mal náš klient záujem.

Ako prebieha obchod?

Vďaka našej dlhoročnej praxi sme proces predaja zjednodušili na maximum. V ideálnom prípade stačí po telefonickej dohode jediné osobné stretnutie a predaj je pre Vás vyriešený. Viac informácií nájdete v článku o priebehu obchodu.

Dostal(a) som už veľa ponúk, kto ich posiela a prečo môžete za pozemky ponúknuť o toľko vyššiu cenu ako ostatní?

S najväčšou pravdepodobnosťou ste zatiaľ dostali ponuky len od záujemcov, ktorí chcú Vaše pozemky odpredať našim klientom, a preto ponúkajú nižšie ceny. Naša spoločnosť pozemky nenakupuje, ale organizuje nákup pre koncových záujemcov. Preto môžeme rovno ponúknuť najvyššiu cenu v danom regióne.

Koľko platím za Vaše služby?

Vôbec nič. Pre majiteľov pôdy je všetok servis zadarmo. Za naše služby platia záujemcovia o pôdu – naši klienti.