Mgr. Anita Kozmérová

Manažér nákupu

Slovensko

Všetko

E-mail: kozmerova@agro21.sk
Telefon: +421 908 178 444