Priebeh obchodu s Agro 21

Vložené: 5/6/2015 Vložil: Miroslav Rytíř

Uvažujete o predaji pozemkov a zaujíma Vás, ako by prebiehal obchod, ak by ste predávali našim klientom? Tento článok sumarizuje priebeh obchodu od otvorenia ponukového listu po prepis na katastri nehnuteľností.

Sme si vedomí toho, že pre väčšinu ľudí je predaj nehnuteľnosti zásadný a ojedinelý krok v ich životoch, a preto Vás určite zaujíma, ako taký predaj nehnuteľnosti prebieha.

V zásade je možné zhrnúť predaj Vašich pozemkov do nasledujúcich niekoľko bodov:

1. Rokovanie o cene a podmienkach predaja
2. Vyhotovenie kúpnej zmluvy
3. Podpis zmluvy, zaplatenie kúpnej ceny a vklad do katastra nehnuteľností

Rokovanie o cene a podmienkach predaja

V tejto fáze je dôležité jasne vymedziť, aké pozemky budú predmetom predaja, za akú cenu a kto hradí ostatné náklady prevodu.

Pravdepodobne ste dostali už viac listov, v ktorých Vám väčšinou fyzické osoby ponúkli rôzne veľké či malé čiastky za Vašu poľnohospodársku pôdu. Títo záujemcovia sú ľudia, ktorí chcú kúpiť Vaše polia za účelom ich ďalšieho predaja za vyššiu cenu. Našou výhodou je, že my pozemky sami nenakupujeme, ale vďaka nám nakupujú koncoví užívatelia pôdy – poľnohospodári.

Je pochopiteľné, že svoje polia chcete predať za čo najvyššiu cenu. Naši obchodní zástupcovia však cenu neurčujú, všetky ponuky konzultujú s klientom a ten rozhoduje, aká bude výsledná ponuka.

Ďalej je nutné stanoviť, kedy a za akých podmienok je zaplatená kúpna cena. Sme si vedomí toho, že väčšina majiteľov má strach, aby nenaleteli podvodníkom a neprišli o pozemky bez zaplatenia kúpnej ceny. Na druhej strane poľnohospodári majú často väčší strach, že zaplatia peniaze, ale kataster nehnuteľností z nejakých dôvodov (napr. nariadenie exekúcie) odmietne prevod uskutočniť a oni prídu o peniaze. Napriek tomu naši najlepší klienti vyplácajú kúpnu cenu pri podpise zmluvy. Pokiaľ ide o vyššie čiastky alebo sú obe zmluvné strany veľmi opatrné, používame notársku alebo advokátsku úschovu peňazí.

Vyhotovenie a kontrola kúpnej zmluvy

Určite sa často stretávate so zmluvami, ktoré majú veľa strán, sú zložité, plné právnických zvratov a naviac odkazujú na rozsiahle všeobecné obchodné podmienky, v ktorých sa stratí aj kdejaký právnik.

My sme sa rozhodli ísť inou cestou a dúfame, že je to tak príjemnejšie pre všetky obchodné strany. Snažíme sa mať v zmluve iba nutné údaje a nič naviac. Vedzte, že máme za sebou už vyše 1000 obchodov a naše zmluvy sú teda preverené a funkčné. Náhľad vzorovej kúpnej zmluvy je k stiahnutiu v prílohe.

V zmluve je podstatné, aby bolo správne definované kto, komu, čo predáva a za akých podmienok.

Podpis zmlúv, zaplatenie kúpnej ceny a vklad do katastra nehnuteľností

Ak ste sa už dohodli na cene a súhlasíte s kúpnou zmluvou, prichádza na rad samotný podpis zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny. V praxi je to väčšinou tak, že sa stretnete s obchodným zástupcom, prejdete text zmluvy a dôjde k zaplateniu kúpnej ceny (pokiaľ sa nevyužíva advokátska úschova). Následne treba overiť podpis buď na obecnom/mestskom úrade alebo u notára. Overené kópie zmlúv sa odovzdajú na katastri nehnuteľností spolu s návrhom na vklad. Správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti v lehote 30 dní je 66 €