Myslíme na svoje okolie

Vložené: 13/5/2019 Vložil: Miroslav Rytíř

Popri férových službách pre našich klientov i záujemcov o predaj pôdy myslíme i na naše okolie. A čo je nám najbližšie?

Naša činnosť je úzko spojená s českou prírodou. Rozhodli sme sa preto nadviazať spoluprácu so spolkom Vracíme stromy do přírody z.s.

Túto jar sme tak už mohli pomôcť vysadiť alej 140 stromov duba zimného pozdĺž cesty spájajúcej zámok Svinná a pamätné miesto tzv. Doubí a vrátiť tak krajine jej pôvodný ráz.

Druhým projektom bola pomoc pri výsadbe ovocného sadu medzi obcami Liblín a Bujesily, ktorý spestrí ráz krajiny, obmedzuje výpar vody a v budúcnosti poskytne útočisko zveri a voľne žijúcim vtákom.

 

V minulom roku sme podporili Českú ornitologickú spoločnosť a jej projekt Ptačí park Josefovské louky, ktorý má umožniť návrat mokraďových vtákov na skôr zaplavované lúky v nive Metuje a súčasne sprístupniť územie ľuďom a umožniť im obdivovať krásu prírody.

V predchádzajúcich rokoch sme sa mimo iného tiež zapísali na „Mapu dobra“, keď sme podporili Linku bezpečia, pomohli malému Danielovi pri rehabilitáciách v Centre Hájek, sponzorovali sme amatérsku tenisovú ligu alebo sme spolupracovali s mladým bikerom Honzom Rajchartom. Práve cyklistov v dresoch Agro21 môžete zvlášť na Rokycansku vidieť viac :).