11 zásad bezpečného predaja nehnuteľností

Vložené: 21/2/2016 Vložil: Jiří Jaklín

V médiách sa často objavujú správy o podvodoch pri predaji nehnuteľností. Ak sa budete striktne riadiť zásadami, ktoré sme spracovali, nikto Vás už nepodvedie.

Pre záujemcov o predaj poľnohospodárskej pôdy

 1. Nepodpisujte žiadne sprostredkovateľské, rezervačné a podobné zmluvy. Podpíšte výhradne kúpnu zmluvu, prípadne zmluvu o úschove u notára, banky alebo advokáta. Budúce kúpne zmluvy vždy len s konkrétnym záujemcom, a nie také, kde je možné zmeniť osobu skutočného kupujúceho.
 2. Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete.
 3. Nebojte sa opýtať sa, ak niečomu v zmluve nerozumiete.
 4. Nepodpisujte, že ste prevzali kúpnu cenu, ak k tomu skutočne fyzicky nedošlo. Ideálne však hotovosť vôbec nepreberajte (viď bod 11).
 5. Vždy si nechajte poslať zmluvu dopredu na e-mail (ak nemáte e-mail tak poštou). Nikdy nepodpisujte dokument, ktorý ste predtým nevideli.
 6. Vždy si prečítajte celú zmluvu do posledného písmena! Väčšina majiteľov a predávajúcich nemá žiadne skúsenosti so zmluvami. Nečítajú ich alebo si prečítajú len niekoľko viet a dajú na prvý dojem človeka, s ktorým jednajú – dobrý dojem však žiadnemu okradnutému peniaze ešte nevrátil. Prekonajte odpor z čítania zmluvy a prejdite si všetky body. Ak je zmluva príliš dlhá a nezrozumiteľná, jednoducho ju nepodpisujte!
 7. Vždy Vám musí byť zrozumiteľné, akým spôsobom dostanete kúpnu cenu – buď na bankový účet alebo do svojej peňaženky.
 8. Vždy si k podpisu vezmite svedka, s ktorým jednotlivé body zmluvy preberiete a lepšie im porozumiete.
 9. Vždy si s kupujúcim ujasnite, v akom termíne Vám kúpnu cenu zaplatí. Ak nie sú peniaze vyplatené dopredu, pozor na formuláciu typu – po prevedení vkladu na katastri nehnuteľností alebo bez uvedenia lehoty, kupujúci Vám môže zaplatiť až o 20 rokov. Vhodná je formulácia – do 5 pracovných dní od prevedenia vkladu na katastri nehnuteľností.
 10. Vždy si skontrolujte, či súhlasia čísla pozemkov v zmluve s číslami pozemkov, ktoré reálne chcete predať. Nie raz sa totiž stalo, že predávajúci (aj omylom) predal spoločne s poľnohospodárskymi pozemkami aj záhradu pri dome. Napr. niektoré stavebné pozemky alebo záhrady môžu byť vedené ako orná pôda alebo trvalý trávny porast.
 11. Odporúčame neprijímať platby v hotovosti, ale nechajte si hotovosť vložiť do svojej banky na účet. Číslo účtu musí byť vždy uvedené na zmluve – potom nie je možné, aby kupujúci tvrdil, že peniaze odovzdal a predávajúci mal prázdne ruky. Naviac prevod peňazí medzi bankami je veľmi bezpečný.